Klar for ny sikkerhetslov?

Er du interessert i å finne ut hvordan din organisasjon påvirkes av den nye sikkerhetsloven, og hva som gjenstår før dere oppfyller kravene i lovverket?

mnemonic har utviklet en gapanalyse som evaluerer organisasjoners nåværende status opp mot kravene i den nye sikkerhetsloven. Gjennom en gapanalyse vil våre rådgivere kunne gi konkrete anbefalinger til hvilke tiltak som bør iverksettes i akkurat din organisasjon.

NY SIKKERHETSLOV

Den nye sikkerhetsloven forventes å tre i kraft i Norge fra og med 1. januar 2019.

Mange har ventet på forskriftene til den nye sikkerhetsloven, som vil gi et mer detaljert bilde av hva som skal til for oppfylle kravene i det nye lovverket. Forskriftene ble lagt ut på høring 2. juli, og høringsfristen er satt til 1. oktober.

Selv om forskriftene ikke er formelt godkjent anbefales det at man allerede nå setter seg inn i hva lovverket vil bety for din organisasjon.

 

HVA INNEBÆRER DEN NYE SIKKERHETSLOVEN?

  • Virkeområdet utvides:

    Ny sikkerhetslov vil gjelde for organisasjoner som behandler sikkerhetsgradert informasjon eller som råder over informasjon, informasjonssystemer eller objekter som har avgjørende betydning for grunnleggende nasjonale funksjoner. Dette innebærer at også private aktører kan bli underlagt lovverket.
  • Krav til hva som skal oppnås:

    Den nye loven og dens forskrifter konkretiserer i større grad krav til hva sikkerhetstiltak skal oppnå. Dette innebærer, sammenliknet med det gamle lovverket, at det i mindre grad legges detaljerte føringer for hvilke tiltak den enkelte organisasjon skal etablere, men heller hva de samlet skal oppnå.
  • Større vekt på styringssystem:

    I det nye lovverket legges det betydelig større vekt på at en organisasjon skal ha styringssystem for sikkerhet som sørger for at et forsvarlig sikkerhetsnivå oppnås.

 

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål om mnemonics gapanalyse, eller om du er interessert i å vite mer om hvordan din organisasjon påvirkes av den nye sikkerhetsloven.

Kontakt meg for mer informasjon

Team Leader GRC

Mattias Røstad Jørum