Sikkerhetstesting

Applikasjoner, systemer, nettverk og mennesker danner den teknologiske plattformen for ethvert selskap. Avanserte sikkerhetstestinger av dette vil identifisere risiko og sårbarheter. I tillegg vil man få hjelp til prioritering av nødvendige tiltak før risikoene blir eksponert for eventuelle angripere.

Sårbarheter er et naturlig biprodukt av programvareutvikling. Programvare og applikasjoner er kun så sikre som dens svakeste ledd. Så lenge en av jokerne er programutviklerne kombinert mer komplekse løsninger og stadig høyere krav til rask utvikling, vil vi ha sårbarheter.

Moderne sikkerhetsstyring aksepterer og forventer at sårbarheter forekommer. Oppmerksomheten rettes mot å håndtere de før de blir utnyttet.

Områder relevant for testing inkluderer:

  • Web-applikasjoner
  • Ulike tekniske grensesnitt
  • Nettverk
  • Databaser
  • SCADA & industrielle kontrollsystem
  • Sosial manipulering

Vårt team av sikkerhetstestere har gjort sikkerhetstester og vurderinger i snart 20 år. Vi leverer en rekke ulike sikkerhetsvurderinger tilpasset våre kunders behov:

  • Penetrasjonstesting
  • Sårbarhetsvurdering
  • Sikker design og utvikling

Ønsker du mer informasjon?

Kontakt meg for mer informasjon

Gruppeleder TRS

Tor Erling Bjørstad