Sikkerhetsrådgiver

Teamet av høyt utdannede og erfarne sikkerhetskonsulent gjør at vi ofte gis stor tillit i sikkerhetspørsmål. Leveranser til prosjekter som BankID og Norges nye system for elektronisk stemmegivning viser dette.

Datasikkerhet er komplisert. Utvikling av langsiktig sikkerhetsstrategi til å implementere den, ha tilgang til markedets beste spesialister og rådgivere man har tillit til er avgjørende for å kunne beskytte virksomhetens verdier mot dagens trusler.

Mange års erfaring som sikkerhetsrådgivere til private og offentlige virksomheter har medført at vi ofte blir våre kunders mest betrodde rådgivere.

Vår tjenester innen sikkerhetsrådgivning omfatter blant annet:

  • Sikkerhetsstrategi
  • Prosjektledere for større sikkerhetsprosjekter
  • Sikkerhetsarkitektur
  • Sikkerhetskultur (f.eks. bevisstgjøring, trening, sikker koding)
  • Kryptografi
  • Security Management for hire (f.eks. CISO, DPO)
  • Rådgivning innen migrering til skyen
  • Privat Certified Cloud Security Knowledge (CCSK) kursing

Ønsker du mer informasjon?

Kontakt meg for mer informasjon

Team Leader GRC

+47 91 00 14 85

Angel Alonso