CISO for hire

Planlegging, etablering og utvikling av et robust sikkerhetsprogram krever en kombinasjon av forretningsforståelse, teknologisk know-how og kompetanse til å utføre. Den kompetansen som kreves i enhver sikkerhetsorganisasjon vil utvikle og endre seg over tid. Å finne og beholde ressurser som besitter slik kompetanse er utfordrende og dyrt.

Med mnemonic sin virtuelle sikkerhetsorganisasjon, er våre ressurser dine ressurser. Enten du trenger en CISO, sikkerhetssjef, eller har behov for teknisk kompetanse, er våre eksperter tilgjengelig for å hjelpe når du trenger dem uten de kostnadene eller utfordringene det gjerne er om du selv skal ha mye sikkerhetsfaglig ekspertise i egen organisasjoner

Fordeler:

  • Etablere en synlig leder for informasjonssikkerhet i organisasjonen
  • Få tilgang til høyt spesialisert kompetanse uten personal og vedlikeholdskostnader
  • Skalerbarhet til å møte dine behov ved endringer
  • Forutsigbare kostnader