Risk Services

Ved faktabasert og analytisk risikostyring kan risikoer innen informasjonssikkerhet også kvantifiseres, og vi kan gjøre rasjonelle beslutninger om hvordan risikoen skal håndteres.

Risikovurdering

IT-sikkerhet er en øvelse i riskoledelse. Evnen til å identifisere, vurdere og administrere risiko innen IT gjør det lettere å håndtere dem. God risikostyring er avgjørende for å kunne lykkes med digitalisering av tjenester.

Les mer om arrangementet

Sikkerhetstesting

Applikasjoner, systemer, nettverk og mennesker danner den teknologiske plattformen for ethvert selskap. Avanserte sikkerhetstestinger av dette vil identifisere risiko og sårbarheter. I tillegg vil man få hjelp til prioritering av nødvendige tiltak før risikoene blir eksponert for eventuelle angripere.

Les mer om arrangementet

Regulative krav og lover

PCI DSS? ISO/IEC 27001? EUs Personvernsdirektiv? CSA Cloud Control Matrix? Vårt team med spesialister innen regulative krav og lovverk hjelper virksomheter med å være i henhold til disse. I tillegg sørger de for å etablere en sikkerhetsstrategi som sørger for at endringene forblir varige.

Les mer om arrangementet

Sikkerhetsrådgiver

Teamet av høyt utdannede og erfarne sikkerhetskonsulent gjør at vi ofte gis stor tillit i sikkerhetspørsmål. Leveranser til prosjekter som BankID og Norges nye system for elektronisk stemmegivning viser dette.

Les mer om arrangementet

Penetrasjonstesting

Applications, systems, networks and people form the technological foundation for any business. By having security experts test this foundation they will identify risks, isolate vulnerabilities and prioritise remediation before exposures can be exploited by attackers.

Les mer om arrangementet

Integrated Risk Management Solutions

Risks and threats continue to evolve, and regulatory and contractual requirements are becoming more comprehensive. To navigate this modern, complex landscape, business decisions need to be supported by efficient processes.

Les mer om arrangementet

Enterprise Security Architecture

Organisations are challenged in using a limited set of resources and budget to mitigate an evolving list of risks and threats. Building robust security architecture requires the ability to make informed, business-driven decisions on security investments to address the identified risks – a task easier said than done. So where do you start?

Les mer om arrangementet

Red teaming

Does your organisation have the capabilities to detect and stop real-life threat actors from compromising your network? Conducting a Red Team assessment from mnemonic will let you find out.

Les mer om arrangementet

Sikkerhetsvurdering av applikasjoner

Les mer om arrangementet

CISO for hire

Les mer om arrangementet

Sikkerhetsstrategi

Les mer om arrangementet

Threat Intelligence-Based Ethical Red-teaming (TIBER)

Les mer om arrangementet

Cloud security assessments

Les mer om arrangementet

Kontakt meg for mer informasjon

Avdelingsleder Governance, Risk & Compliance

Gjermund Vidhammer