Sikkerhetsprodukter og support

Vi har betydelig erfaring i å formidle sikkerhetsteknologi innen IT- og informasjonssikkerhet. Over tid har vi bygget en omfattende portfolio av produkter vi tilbyr. Våre erfarne konsulenter kan hjelpe deg når uforutsette hendelser oppstår med bakgrunn i sikkerhetsprodukter.

De fleste leverandører av sikkerhetsprodukter påberoper seg å kunne løse alle dine problemer. Vi vet at ulike produkter løser ulike problemer og at ulike produkter samhandler bedre enn andre. For å finne den rette løsningen i et gitt miljø må det brukes erfaring og kunnskap.

Et nøye evaluert utvalg av produkter

Produktene vi tilbyr er ofte kritiske av natur og strekker seg over et vidt spekter av sikkerhetsteknologier. Som et ledende miljø i denne bransjen er vi i spissen på ny utvikling gjennom nøye testing og evaluering både på produkt og teknologi.

Effektiv systemintegrasjon

Vår høye partnerstatus hos våre teknologipartnere gjør at våre kunder får sertifisert, erfarent og kvalifisert personell som kan bistå med konsulentarbeid ved behov. Våre tjenester omfatter blandt annet:

  • Systemintegrasjon
  • Sikkerhetsarkitektur og design
  • Produktmigrering
  • Systemrevisjon
  • Produktevaluering/innkjøpsbistand

Support

Hendelser vil alltid inntreffe. Hvilke konsekvenser de får avhenger av din håndtering. Vi hjelper deg gjerne.

Passende supportnivå

mnemonic Premium Support er en modulbasert avtale der Kunden kan velge hvilken servicegrad som best dekker behovet. Leverandørens assistansesenter er bemannet med sertifiserte konsulenter for alle våre løsninger. Assistansesenteret har definerte eskaleringsrutiner både internt og mot de respektive produsenter for å sikre riktig ressursbruk, korrekt ansvarsplassering og hurtig løsning av innmeldte feil.

Delelager og fullt utstyrt lab

Som del av vår Premium Support har vi et delelager med komponenter for de fleste av våre produkter, samt en fullt utstyrt lab som gjør at rettelser kan identifiseres og implementeres raskt. Vår høye partnerstatus hos våre teknologipartnere gir oss best responstid, noe som igjen gjør at våre kunder alltid er prioriterte.

La oss ta en prat for å identifisere dine behov for support.

Vennligst kontakt meg om du har noen spørsmål

Salgssjef

+47 4145 1331

Richard Jensen

Teknologipartnere