Premium Support

Våre erfarne konsulenter kan hjelpe deg når uforutsette hendelser oppstår med bakgrunn i sikkerhetsprodukter.

Hendelser vil alltid inntreffe. Hvilke konsekvenser de får avhenger av din håndtering. Vi hjelper deg gjerne.

Passende supportnivå

mnemonic Premium Support er en modulbasert avtale der Kunden kan velge hvilken servicegrad som best dekker behovet. Leverandørens assistansesenter er bemannet med sertifiserte konsulenter for alle våre løsninger. Assistansesenteret har definerte eskaleringsrutiner både internt og mot de respektive produsenter for å sikre riktig ressursbruk, korrekt ansvarsplassering og hurtig løsning av innmeldte feil.

Delelager og fullt utstyrt lab

Som del av vår Premium Support har vi et delelager med komponenter for de fleste av våre produkter, samt en fullt utstyrt lab som gjør at rettelser kan identifiseres og implementeres raskt. Vår høye partnerstatus hos våre teknologipartnere gir oss best responstid, noe som igjen gjør at våre kunder alltid er prioriterte.

La oss ta en prat for å identifisere dine behov for support.

Kontakt meg for mer informasjon

Manager Infrastructure

Lars Are Aschim