Produkt og Support

Vi fører de mest avanserte og best tilpassede sikkerhetsproduktene på markedet, og kombinerer dem med erfaring, kunnskap og ekspertise i våre vedlikehold- og supporttjenester. Vår høye partnerstatus hos våre teknologipartnere gir våre kunder umiddelbar oppmerksomhet som gjør at problemer løses fort.

Sikkerhetsprodukter og support

Vi har betydelig erfaring i å formidle sikkerhetsteknologi innen IT- og informasjonssikkerhet. Over tid har vi bygget en omfattende portfolio av produkter vi tilbyr. Våre erfarne konsulenter kan hjelpe deg når uforutsette hendelser oppstår med bakgrunn i sikkerhetsprodukter.

Les mer om arrangementet

Life Cycle Management

Alle produkter trenger oppfølging og vedlikehold for å gjøre jobben den er satt til å gjøre i et miljø i stadig utvikling. Dette krever tid og kompetanse, noe våre erfarne konsulenter kan tilby.

Les mer om arrangementet

Premium Support

Våre erfarne konsulenter kan hjelpe deg når uforutsette hendelser oppstår med bakgrunn i sikkerhetsprodukter.

Les mer om arrangementet

Vil du vite mer om våre konsulenttjenester?

Gruppeleder Produkt og support

Jon-Finngard Moe