mnemonic inviterer (oss selv) til gratis sikkerhetsseminar

I forbindelse med Nasjonal Sikkerhetsmåned ønsker vi i mnemonic å bidra til ytterligere fokus på IT- og informasjonssikkerhet i norske organisasjoner gjennom NorSIS’ Foredragsdugnad i oktober.

I år inviterer vi til to foredrag om den nye sikkerhetsloven og informasjonssikkerhet i innkjøpsprosesser, samt en workshop om sikkerhetsstrategi.

Mer informasjon om hvordan du kan få mnemonic på besøk i oktober finner du nedenfor.

FOREDRAG: NY SIKKERHETSLOV, IKT-SIKKERHETSLOV OG NIS-DIREKTIVET – HVA BETYR DETTE FOR DEG?

Hvordan skal vi best sikre grunnleggende nasjonale funksjoner og samfunnskritiske tjenester i Norge?

Dette spørsmålet forsøker norske myndigheter å svare på gjennom innføringen av ny sikkerhetslov og ny IKT-sikkerhetslov. Sikkerhetsloven ble innført i starten av 2019, men til tross for økt omfang har konsekvensene hittil vært små. I påvente av sikkerhetsloven, har Justisdepartementet hatt en ny IKT-sikkerhetslov på høring etter at EU vedtok et nytt sikkerhetsdirektiv, NIS-direktivet.

Mattias vil i denne presentasjonen fortelle hva status på sikkerhetsloven er, hva den nye IKT-sikkerhetsloven er og kan innebære.

Les mer her om hva den nye sikkerhetsloven innebærer her.

Målgruppe: ledergruppe

Utbytte: Foredraget vil gi innsikt i hvilke endringer de nye regulatoriske kravene vil medføre for norske virksomheter, og hva norske virksomheter kan gjøre for å møte disse endringene allerede nå.

Hvem kommer på besøk: Mattias Røstad Jørum, gruppeleder for mnemonics Risk & Compliance-avdeling (GRC).

Varighet: 30 minutter

 

FOREDRAG: INFORMASJONSSIKKERHET I INNKJØPSPROSESSER

Det å kjøpe tjenester eller produkter som skal integreres med eksisterende infrastruktur har alltid vært utfordrende. Så hvordan håndterer man det økende sikkerhetsaspektet og den medfølgende kompleksiteten?

Foredraget gir et erfaringsbasert innblikk i de vanligste forutsetningene som kreves for å sikre et godt resultat, og noen av de risikoene som følger når man ikke gjør det.

Målgruppe: ledergruppe, alle it-ansatte, alle ansatte

Utbytte: Få en bedre forståelse av avhengighetene som påvirker informasjonssikkerheten i et innkjøp.

Hvem kommer på besøk: Torbjørn Øverland Amundsen, senior sikkerhetskonsulent i mnemonics Governace, Risk and Compliance-avdeling (GRC)

Varighet: én time

 

WORKSHOP: SIKKERHETSSTRATEGI

Hva din organisasjon ønsker å oppnå, og framgangsmåtene dere benytter for å nå disse målene, er unikt for organisasjonen, bransjen og trussellandskapet dere befinner dere i.

Organisasjonens IT-sikkerhet er èn av mange faktorer som bidrar til at dere når, eller i verste fall mislykkes med å nå målene dere setter dere.

Vil du ha besøk av en sparringspartner fra mnemonic som kan hjelpe med å se deres unike mål fra et sikkerhetsperspektiv?

Under workshopen vil du blant annet kunne diskutere din organisasjons behov på disse områdene:

  • Hvordan definere og nå din organisasjons overordnede mål gjennom riktig strategi
  • Hvordan organisasjonens IT-strategi direkte påvirker organisasjonens overordnede mål
  • Din organisasjons digitale utfordringer
  • Trussellandskapet i din bransje

Målgruppe: ledergruppe

Utbytte: sparring og praktiske forslag tilpasset din organisasjons unike sikkerhetsbehov, -utfordringer og –mål

Hvem kommer på besøk: Angel Alonso, gruppeleder for mnemonics Risk & Compliance-avdeling (GRC)

Varighet: én time

 

HØRES DETTE INTERESSANT UT?

For mer informasjon eller for å melde din interesse, vennligst kontakt .*

For ytterligere informasjon om Nasjonal sikkerhetsmåned, besøk https://norsis.no/nsm/

 

*Vi forbeholder oss retten til å avslå enkelte søknader grunnet kapasitetshensyn.