mnemonic inviterer (oss selv) til gratis sikkerhetsseminar

I forbindelse med Nasjonal Sikkerhetsmåned ønsker vi i mnemonic å bidra til ytterligere fokus på IT- og informasjonssikkerhet i norske organisasjoner gjennom NorSIS’ Foredragsdugnad i oktober.

I år inviterer vi til to workshoper om sikkerhetsstrategi og den nye sikkerhetsloven. Mer informasjon om hvordan du kan få mnemonic på besøk i oktober finner du nedenfor.

WORKSHOP: SIKKERHETSSTRATEGI

Hva din organisasjon ønsker å oppnå, og framgangsmåtene dere benytter for å nå disse målene, er unikt for organisasjonen, bransjen og trussellandskapet dere befinner dere i.

Organisasjonens IT-sikkerhet er èn av mange faktorer som bidrar til at dere når, eller i verste fall mislykkes med å nå målene dere setter dere.

Vil du ha besøk av en sparringspartner fra mnemonic som kan hjelpe med å se deres unike mål fra et sikkerhetsperspektiv?

Under workshopen vil du blant annet kunne diskutere din organisasjons behov på disse områdene:

  • Hvordan definere og nå din organisasjons overordnede mål gjennom riktig strategi
  • Hvordan organisasjonens IT-strategi direkte påvirker organisasjonens overordnede mål
  • Din organisasjons digitale utfordringer
  • Trussellandskapet i din bransje

Målgruppe: ledergruppe

Utbytte: sparring og praktiske forslag tilpasset din organisasjons unike sikkerhetsbehov, -utfordringer og –mål

Hvem kommer på besøk: Angel Alonso, gruppeleder for mnemonics Governace, Risk and Compliance-avdeling (GRC)

Varighet: én til to timer

 

WORKSHOP: Hva betyr den nye sikkerhetsloven for din organisasjon?

  • Er din organisasjon allerede underlagt sikkerhetsloven, og ønsker en oversikt over hva som skal til for å møte de nye kravene i lovverket?
  • Eller er dere per i dag ikke underlagt loven, men forventer å kunne bli det?

Usikker på hva den nye sikkerhetsloven innebærer? Les mer her.

Vil du ha besøk av en sparringspartner fra mnemonic som sammen med dere kan gjennomgå følgende scenario: organisasjonen deres underlegges den nye sikkerhetsloven – hva vil dette bety i praksis?

Under workshopen vil du blant annet kunne diskutere hvordan din organisasjon påvirkes av lovendringen, og hva som skal til for å oppnå sikkerhetsnivået beskrevet i lovverket.

Temaer som vil bli diskutert under workshopen inkluderer:

  • Styringssystem for sikkerhet
  • Interne revisjoner og nødvendige sikkerhetsgodkjenninger
  • Risikohåndtering: hvordan definere grunnsikringstiltak og påbyggingstiltak

Målgruppe: ledergruppe og sikkerhetsansvarlige

Utbytte: innføring i lovendringene, samt praktiske forslag tilpasset din organisasjon

Hvem kommer på besøk: Anne Aune, sikkerhetskonsulent i mnemonics Governace, Risk and Compliance-avdeling (GRC)

Varighet: én til to timer

 

Høres dette interessant ut?

For mer informasjon eller for å melde din interesse, vennligst kontakt .* 

For ytterligere informasjon om Nasjonal sikkerhetsmåned, besøk sikkert.no/om-nasjonal-sikkerhetsmaned

 

*Vi forbeholder oss retten til å avslå enkelte søknader grunnet kapasitetshensyn.