Nyheter

5 av 7

store virksomheter i Norge benytter mnemonic

98 prosent

av sikkerhetsvarslene er bekreftet korrekte

+29 milliarder

hendelser blir prosessert daglig