Hendelseshåndtering

Alvorlige datainnbrudd er komplekse og noe de færreste har erfaring med å håndtere. Vi har nødvendig kompetanse og kapasitet til håndtering av alvorlige sikkerhetshendelser 24/7 hos kunden.

E-post:
Telefon: +47 2320 4741
Alternativt: +47 2320 2825

I løpet av de årene vi har hjulpet virksomheter med håndtering av sikkerhetshendelser har vi gjort digital gransking innen en rekke områder, blant annet:

 • Industrispionasje
  Hvor resultatene av mange års forskning og utvikling innen ulike områder er stjålet og satt store konsern i en særdeles utsatt posisjon.
 • Interne trusler
  Hvor ansatte, styremedlemmer eller andre internt i virksomheten har vært kilden til aktivitet eller lovbrudd som kan skade virksomheten.
 • Økonomisk kriminalitet
  Vi har gransket svindel innen finans og betalingsløsninger, inklusive banktrojanere. 
 • Utpressing
  Hvor virksomheter har blitt utsatt for alt fra Ransomware til DDOS kampanjer som har lammet store konsern.

Alvorlige sikkerhetshendelser er komplekse og noe de færreste har erfaring med å håndtere. I påvente av profesjonell hjelp anbefaler vi å starte med følgende aktiviteter umiddelbart.

Initielle aktiviteter

 • Utnevn en hendelsesleder
 • Har du et etablert planverk for hendelseshåndtering, initier det nå.
 • Deleger roller. Relevante roller er: Informasjonsleder, Feilsøkningsleder og loggfører.
 • Utnevn ansvar og mål for deltakerne.
 • Etabler en kommunikasjonsstrategi for interne og eksterne interessenter
 • Sørg for å få tilgang til nødvendige tekniske verktøy for håndtering av hendelsen.
 • Samle og strukturer informasjon om sikkerhetshendelsen
 • Rapporter i henhold til interne og pålagte krav.
 • Etabler mottiltak i deres infrastruktur (nettverk, servere og klienter) for å begrense skaden. Relevante mottiltak kan være: isolering, segmentering eller begrensinger i brannmurer.
 • Rådfør deg med jurister eller politiet om dette er relevant.

Initielle tekniske aktiviteter

Finn frem eller etabler topologiskisser for berørte nettverk.
Samle og start analyse av relevante logger fra F.eks.:

 • DNS og DHCP
 • Netflow-data fra routere of svitsjer
 • Proxy og brannmurer
 • Antivirus og IDS/IPS
 • Windows systemlogger
 • Syslog
 • Host-IDS
 • Applikasjoner

Om mulig: Etabler visibilitet (sanntidsinformasjon) fra berørte systemer

Har man kompetanse tilgjengelig internt, samle sammen bevis fra berørte systemer.

Trenger du hjelp nå?