Argus Managed Defence

Sannsynligheten for å oppleve ett dataangrep øker for hvert år. Mange virksomheter har allerede blitt kompromittert uten selv å ha oppdaget det. Utviklingen innen metoder og verktøy for datakriminelle øker raskt og det er få virksomheter som har tilgang til nok ressurser internt til å stå imot. Vi i mnemonic har som mål å nøytralisere denne risikoen og beskytte virksomheters verdier slik at de kan konsentrere sitt arbeide til den daglige forretning.

Den tradisjonelle sikkerhetsovervåkningsarkitekturen skaleres ikke slik at den kan møte utfordringer som:

  • Koble sikkerhetshendelser mot virksomhetsprosesser
  • Integrasjon av trusseletterretning i beslutningsprosessen til sikkerhetshendelser
  • Levere en sikkerhetsmonitoreringstjeneste som er relevant for hele virksomheten
  • Håndtere massive data og hendelser spredd over en mengde ulike system

Virksomheter må revurdere sin tilnærming til sikkerhet og konsentrere seg om å begrense skadeomfanget ved kompromittering ved hjelp av intelligent deteksjon og varsling.

Vi har levert sikkerhetsmonitorering til det nordiske markedet siden tidlig på 2000-tallet. Vi har kontinuerlig utviklet vår tjeneste og den blir nå ansett av forretningsanalytikere til å være i verdensklasse og blir benyttet som referanse for moderne sikkerhetsmonitoreringstjenester.

Argus Managed Defence

I kjernen av vår leveranse er den egenutviklede tjenesteplattformen kjent som Argus. Det er et komplett økosystem som dekker alle sider av vår leveranse fra rask deteksjon og analyse av sikkerhetshendelser til varsling, sakshåndtering og integrert trusseletterretning. Ved å utnytte analyse av store datamengder, maskinlæring og et komplekst hendelsesprosesseringsrammeverk, tilbyr Argus et avansert trusselhåndteringsystem nødvendig for å kunne ha kontroll i sanntid. I tillegg sørger Argus for å beskytte våre kunder mot avanserte angrep, nulldags-sårbarheter og målrettede angrep.

Argus er et modent økosystem som integrerer trusseletterretning gjennom hele beslutningsprosessen mot ulike produsenters utstyr. Argus er designet slik at den integrerer tett med våre kunders prosesser, rammeverk og arbeidsprosesser og vil tjene som en integrert komponent i deteksjon og varslingsprosessene som mnemonic etablerer sammen med kundenes sikkerhetsteam.

Argus baserer seg på en kombinasjon av teknologier utviklet av mnemonic, interne og eksterne trusseletterretningskilder og integrasjon med tredjeparts sikkerhetsløsninger fra vår produktportefølje. Resultatet er en robust trusselbeskyttelsesplattform som tilbyr:

Ønsker du mer informasjon?

Kontakt meg for mer informasjon

Avdelingsleder MSS

Erik Alexander Løkken

5 av 7

store virksomheter i Norge benytter mnemonic

98 prosent

av sikkerhetsvarslene er bekreftet korrekte

+29 milliarder

hendelser blir prosessert daglig