GRC (Governance, Risk and Compliance)

I GRC jobber vi med utfordringer innen styring av digitale prosesser, sikkerhetsledelse, risikostyring og –strategi, samt etterlevelse av personvern- og sikkerhetskrav.

Hos oss kommer man svært tett på beslutningstakerne, og man blir ansett som en pålitelig sparringspartner i strategiske beslutninger. I GRC-avdelingen får du mulighet til å levere prosjekter og tjenester på tvers av alle fagområder i mnemonic.

  

Stillingsannonse: