BREAKFAST SEMINAR - OSLO

Hvordan møte det nye trusselbildet?

Bedrifter adopterer i stadig høyere grad verktøy som public cloud, big data analytics og automasjon. I kombinasjon med et mer komplisert trusselbilde og nye statlige regulatoriske krav skaper dette utfordringer for arbeidet med sikkerhet. Hvordan bør man møte disse utfordringene?

Bli med på vårt neste frokostseminar for å lære fra ekspertene hos Palo Alto Networks hvordan dette nye trusselbildet ser ut og hva det kan bety for deg.

Presentasjonene vil vise hvordan moderne sikkerhetsutfordringer fordrer moderne tilnærminger til sikkerhet. Fra sky til endepunkt, og alt i mellom!

Vel møtt!

Program

Frokost og registrering

Velkommen

Trusseloppdatering fra Unit42

Unit42 er Palo Alto Networks gruppe for global trusselanalyse. I denne presentasjonen deler Glenn hvordan de bruker verdens største trusseldata-sky for å avsløre angrep fra statlige trussel aktører med nylige eksempler fra virkeligheten.

Språk: norsk
Teknisk nivå: 3/5

Pause

Er skyen sikker nå?

Det er ikke i tvil om at man trenger en ny måte å tenke på sikkerhet om man skal utnytte den positive effekten som skytjenester kan gi til det fulle.

Å etablere en ny og sikker skystrategi kan derimot være enklere sagt enn gjort. De fleste bedrifter har ikke èn skytjeneste, men flere ulike SaaS- og IaaS-tjenester fra flere leverandører i en herlig blanding. I denne presentasjonen vil Daniel vise at en sikker skystrategi trenger en felles tilnærming hvor sanntids-beskyttelse kan skje på tvers av alle plattformer, uavhengig av leverandør og tjeneste.

Språk: norsk
Teknisk nivå: 3/5

Pause

Endepunktsikkerhet under angrep

Sofistikerte angripere og avanserte teknikker gjør det vanskeligere og mer tidkrevende å identifisere og få kontroll over angrep. Bedrifter benytter ofte Endpoint Detection and Response-tjenester (EDR) for å løse disse utfordringene, men disse verktøyene er ikke alltid nok.

Eksemplifisert med Palo Altos XDR-tilnærming vil Erik i denne presentasjonen vise hvordan man kan detektere og respondere på trusler i hele bedriften gjennom å se på endepunktene, nettverket og skytjenestene under ett.

Språk: norsk
Teknisk nivå: 3/5

Avslutning og trekning av konkurransevinnere

Påmelding er nå stengt.