Gjermund Vidhammer

Avdelingsleder, Governance, Risk & Compliance (GRC)

Gjermund startet som konsulent i mnemonic i 2004. Nå leder han vår avdeling for Governance, Risk & Compliance.

Han har en mastergrad i informatikk fra NTNU med spesialisering innen informasjonsteknologi, og en mastergrad i ledelse fra BI. Før han begynte i mnemonic arbeidet han i Forsvaret.