Security Report 2021

Les om hva vi lærte av å analysere nesten 7 billioner sikkerhetshendelser i fjor. Du finner også artikler om mange aktuelle sikkerhetsutfordringer og emner skrevet av mnemonics sikkerhetseksperter.

Les rapporten

5 av 7

store virksomheter i Norge benytter mnemonic

98 prosent

av sikkerhetsvarslene er bekreftet korrekte

+29 milliarder

hendelser blir prosessert daglig