mnemonic inviterer (oss selv) til gratis sikkerhetsseminar

I forbindelse med Nasjonal sikkerhetsmåned i oktober ønsker vi i mnemonic å sette ytterligere fokus på IT- og informasjonssikkerhet i norske bedrifter.

Derfor har vi som mål å besøke så mange bedrifter som mulig i løpet av oktober måned, for å gi en praktisk innføring i IT- og informasjonssikkerhet til ansatte og ledere.

Det vil være mulig å bestille to ulike seminar, som er tilpasset to forskjellige målgrupper: 

Fire steg til bedre personvern og informasjonssikkerhet 

Med inntoget av EUs nye personvernforordning GDPR er personvern og informasjonssikkerhet i vinden som aldri før. De nye reglene, i kombinasjon med et komplekst trusselbilde, stiller store krav til bedrifter.

I samarbeid med advokatfirmaet Selmer vil vi gi en praktisk og helhetlig innføring i tematikken. Seminaret vil blant annet gi:

  • kunnskap om eksterne og interne trusler mot virksomhetskritiske data og risiko for datalekkasjer
  • innsikt i gjeldende og kommende regelverk for personvern og datasikring
  • praktisk tilnærming, med forslag til plan og aktiviteter for å  etterleve nytt regelverk

Målgruppe: ledergruppe, for eksempel CISO, CFO, HR-sjef, juridisk ansvarlig eller CCO

Utbytte: praktiske forslag til tiltak som gir din virksomhet kontroll på viktige og verdifulle data

Varighet: én time

 

Sikkerhet på arbeidsplassen 

Dette er en mer generell innføring og oppfrisker i informasjonssikkerhet, og hvilke ansvar vi som enkeltpersoner har, både privat og på arbeidsplassen.

Seminaret vil blant annet ta for seg:

  • En innføring i trussellandskapet
  • Hva er sosial manipulering, og hvordan foregår sosial manipulering i praksis?
  • Hvordan ser et angrep ut fra en hackers perspektiv?

Målgruppe: ansatte uten IT-faglig bakgrunn

Utbytte: seminaret vil forklare hvordan man helt praktisk beskytter seg selv i en datastyrt verden

Varighet: én time

 

Høres dette interessant ut?

For mer informasjon eller for å melde din interesse, vennligst kontakt .* 

For ytterligere informasjon om Nasjonal sikkerhetsmåned, besøk sikkert.no/om-nasjonal-sikkerhetsmaned

 

*Vi forbeholder oss retten til å avslå enkelte søknader grunnet kapasitetshensyn.