Intility velger Argus Managed Defence

Det norske teknologiselskapet Intility har inngått avtale med mnemonic om å implementere overvåkningstjenesten Argus Managed Defence som en inkludert tjeneste for alle selskaper på Intility

Intility er en teknologiplattform som ivaretar et ende-til-ende-ansvar for IT-miljøene til over 600 selskaper fordelt på 1600 lokasjoner over hele verden. Intility-plattformen består av 10 datasentre med over 9000 servere og 4,5 petabyte med data. Hver dag aggregerer virksomhetskritiske systemer på Intility i gjennomsnitt over 60 terrabyte med nye data.

Alle selskaper på Intility er beskyttet av en komplett sikkerhetsplattform, levert som en tjeneste. Implementeringen av Argus representerer en styrking av Intilitys systemer for deteksjon og analyse av sikkerhetshendelser.

- Avtalen med mnemonic viser hvordan en industrialisert tilnærming til plattformutvikling gjør det mulig å tilgjengeliggjøre enterprise-grade teknologi på en måte som ellers kun er forbeholdt de aller største selskapene. Med et trusselbilde i stadig endring er det helt avgjørende at selskaper kan benytte en tjenestebasert sikkerhetsplattform som kontinuerlig oppgraderes og videreutvikles. Alternativet er at hvert selskap skal ta stilling til og anskaffe sikkerhetsbarrierer, noe som krever mye tid og ressurser og er lite egnet for å beskytte mot et stadig mer komplekst trusselbilde, sier Andreas Hisdal, administrerende direktør i Intility.

mnemonic sine sikkerhetseksperter vil i tillegg understøtte Intility Security Operation Center med varsling, sakshåndtering og integrert trusseletterretning ved sikkerhetshendelser 24/7.

- Vi er veldig glade for at Intility ønsker å samarbeide med mnemonic, og har valgt å tilby Argus som inkludert tjeneste på Intility-plattformen. Samarbeidsavtalen vil bidra til å tilgjengeliggjøre avansert trusselbeskyttelse for et bredt spekter av selskaper. mnemonic er imponert over kompetansen og energien i Intility, og vi gleder oss til å levere sammen med de, sier Martin Hellum, Director Vendor Relations, i mnemonic.