Go to content Go to navigation

SEMINAR - STAVANGER

Hvordan hindre at informasjon lekker?

Daglig dukker det opp nyheter om datalekkasjer hvor sensitiv kunde- og forretningsinformasjon har kommet på avveie. Men, hva skjer faktisk i disse tilfellene, og hva kan gjøres for å unngå at det skjer med deg?

Med kravene fra GDPR og den økende bruken av skytjenester blir ønsket om å beskytte disse dataene -  og spørsmålet om hvordan - stadig mer aktuelt. Bli med for å lære hvordan du kan være føre var og minimere sjansen for datalekkasjer, samt hvordan du håndterer lekkasjen når uhellet er et faktum.

Med oss på vårt første frokostseminar etter sommeren har vi Datatilsynet, som vil fortelle hvordan slike hendelser har inntruffet norske organisasjoner, og hva vi kan lære av disse tilfellene.

I tillegg vil Symantec dele sine erfaringer med å hjelpe virksomheter å minimere sjansen for datalekkasje ved hjelp av Data Loss Prevention (DLP).

Agenda

Registrering

Velkommen

Informasjon på avveie

Hvordan kan vi beskytte informasjonen vi lagrer? André har jobbet med denne problemstillingen i mer enn 10 år i en rekke prosjekter i Norden. I denne presentasjonen vil han fortelle om en tilnærming basert på DLP og hvordan virksomheter benytter denne type teknologi til å minimere muligheten for datalekkasjer.

Han vil fortelle hvordan et typisk DLP-prosjekt gjennomføres, og gå inn på de mest presise metodene for å definere hva som er kritisk informasjon og bygge regler for å gjenkjenne fragmenter av denne informasjonen på tvers av virksomheten og i anvendte skytjenester.

Teknisk nivå: 2 av 5
Språk: norsk

Pause

Når uhellet er ute

Hva er implikasjonene om din virksomhet lekker informasjon? Presentasjonen vil ta for seg endringene i det norske regelverket etter innføringen av GDPR og hva dette innebærer for blant annet når man skal sende avviksmelding til Datatilsynet og eventuelt til de registrerte.

Veronica vil vise konkrete eksempler på konsekvensene av avvik (hendelse) inntruffet norske organisasjoner, som datalekkasje, manglende risikovurdering, hvilke data som har kommet på avveie, hvordan avviket ble oppdaget, reaksjoner fra myndighetene, gebyrer mm.

Teknisk nivå: 1 av 5
Språk: norsk

Lunsj

Registration is now closed.