Go to content Go to navigation

BREAKFAST SEMINAR - OSLO

Hvordan få mer ut av risikostyring?

Vi har alle et forhold til risikostyring. Faktisk gjør vi alle risikovurderinger hver eneste dag, om det så bare er å vurdere om man skal ta med seg en paraply om morgenen eller ikke.

Viktigheten av god risikostyring synliggjøres ofte i media gjennom medieoppslag om feilslåtte prosjekter og sikkerhetshendelser. Samtidig setter også stadig flere lover og regler risikostyring på dagsorden ved å stille nye krav til bedrifter. Til tross for dette er det er ikke alltid like lett å vise hvordan risikostyring gir verdi til prosessene det involveres i.

Bli med på mnemonics neste frokostseminar for å lære mer om hvilke lover og regler som kommer, hvordan din organisasjon kan få mer ut av risikostyring og hvordan man kan bruke risikostyring til å synliggjøre og kommunisere forretningsverdien av sikkerhet.

Vel møtt!

Agenda

Registrering og frokost

Velkommen

Regulatoriske utfordringer: One down, X to go

Presentasjonen vil ta for seg livet etter GDPR. Frem til nå har man jobbet mot 25. mai, men myndighetene gir seg ikke med det. Nye regulatoriske krav som revidert sikkerhetslov og NIS-direktivet er på trappene, og kan ha potensielt store konsekvenser for private og offentlige aktører. Presentasjonen vil gi et innblikk i dagens situasjon og hva man bør gjøre allerede nå.

Teknisk nivå: 1 av 5
Språk: norsk

DPIA: hvorfor og hvordan vurdere personvernskonsekvenser

Med inntoget av GDPR har privacy by design nok en gang kommet høyt opp på agendaen til mange organisasjoner. Blant annet ved at den nye forordningen pålegger oss å utføre såkalte Data Protection Impact Assessments (DPIA), eller konsekvensvurderinger av behandling av personvernsdata.

Arne Christian vil i denne presentasjonen ta for seg hva dette kravet innebærer, hvor det kommer fra, og sist med ikke minst hvordan man i praksis utfører en slik vurdering av personvernskonsekvenser.

Teknisk nivå: 1 av 5
Språk: norsk

Pause

Spørreordene som tar deg fra risiko til forretningsverdi

Vi er enige med deg. Vi vet at sikkerhet og risiko er viktig for din organisasjon. Men det er ikke like lett å overbevise alle andre. Spesielt ikke i en situasjon hvor man er på utkikk etter nødvendige budsjetter og støtte.

I denne presentasjonen vil vi presentere et rammeverk som gjør det mulig å kommunisere hvilken forretningsverdi ditt arbeid med sikkerhet og risiko gir for din organisasjon. Gjennom å koble sammen spørsmålene hva, hvorfor, hvordan, når og hvem kan vi gi interessenter i din organisasjon forståelse for hva det er du beskytter dem imot, og de forretningsmessige verdiene av dette sikkerhetsarbeidet. Være seg om du ønsker å overbevise ledergruppen eller den nyansatte IT-teknikeren.

Teknisk nivå: 1 av 5
Språk: norsk

Pause

Security by accident

Mark tar oss i denne presentasjonen med på et tilbakeblikk gjennom hans 45 år i IT-bransjen. Fra en tilstand som bare kan forklares som security by accident, til en sikkerhetshverdag der vi forstår og kjenner til en hel del mer av det vi står overfor. Men hvor mye lenger har vi egentlig kommet?

Presentasjonen vil gå gjennom hva vi som bransje har lært om risiko, og ikke minst hva vi ennå har til overs å forstå.

Teknisk nivå: 1 av 5
Språk: engelsk

Avslutning og trekning av vinner

Registration is now closed.