Go to content Go to navigation

Frokostseminar

Kort vei til langt sikrere e-post

Du har hørt det før – e-post er den mest brukte angrepsvektoren. Du vil oppleve å være selve målet for direktørsvindel, løsepengevirus, phishing og mer avanserte angrep. Samtidig har dette også et annet perspektiv: De fleste vellykkede angrepene involverer et merkenavn og en virksomhets omdømme som blir misbrukt for å få innpass hos mottakerne.

På dette frokostseminaret vil vi ta for oss begge perspektivene:

  • Hva mer kan du gjøre for å beskytte deg mot e-post som angrepsvektor?
  • Hvordan kan du hindre at din virksomhets navn blir misbrukt av angripere?

Ved siden av mnemonics egne foredragsholdere, vil Head of Fraud Solution Management i Nordea, Casper Munk Christiansen, snakke om hvordan de tar et ansvar for å beskytte sitt merkenavn, og dermed sine kunder.

Agenda

Frokost og registrering

Velkommen

Threat Intelligence

Oppdatering fra vårt Threat Intelligence team om utviklingen i trusselbildet.

Norske medier rapporterer daglig om cyberangrep mot norske interesser. Vi oppsummerer og vil fokusere på e-postangrep og Advanced Persistent Threat-aktører – er de alltid så avanserte?

Pause

Hvordan få mest ut av dine eksisterende løsninger?

Du har trolig investert I en rekke mekanismer for sikring av e-post. Likevel opplever du at brukere blir eksponert for skadelig kode. Hvor sikker er du på at mekanismene faktisk fungerer som de skal? Hvor er de største feilene? Og hvordan endrer Exchange Online, Office 365 og andre skytjenester dette bildet?

I denne presentasjonen vil vi belyse noen av de vanligste feilene vi ser i implementasjonene. Vi vil også gi noen anbefalinger til hvordan du kan få mer verdi ut av dine eksisterende investeringer gjennom riktig konfigurasjon av infrastruktur, skytjenester og sikkerhetsløsninger.

Preventing cyber attacks from email threats

Agari enables companies to secure their enterprise and customers from advanced phishing attacks. During this session, Jonathan will provide a brief introduction to Agari.

Pause

Case study: Protecting your business and customers from email fraud

Cybercriminals regularly impersonate known and trusted brand names as part of their fraud campaigns. The more believable the impersonation, the higher the likelihood more people will be defrauded, and the greater the risk of damage to a brand’s reputation.

The presentation will outline Nordea Bank’s approach to addressing email fraud. With the help of Agari, it will explore the lessons learned from the planning and implementation phases associated with deploying email authentication using DMARC.

Avslutning og trekning

Vi runder av og trekker vinneren av dagens premie.

Partners

Registration is now closed.