Go to content Go to navigation

BREAKFAST SEMINAR - OSLO

SSL/TLS: Har vi kryptert oss inn i et hjørne?

Hva har sikkerhetsanalytikere, trusselaktører og vanlige internettbrukere til felles? Vi har alle muligheten til å utnytte krypterte kanaler til vår fordel.

Bli med på vårt neste frokostseminar for å lære hvordan din organisasjon kan jobbe med kryptert trafikk, hvilke utfordringer vi møter i en stadig mer kryptert verden og hvordan vi kan løse disse utfordringene.

Under seminaret vil vi se på tre ulike sider av SSL:

  • outbound trafikk fra klienter
  • inbound trafikk mot tjenester
  • de juridiske hensynene ved håndtering av brukertrafikk

Seminaret vil blant annet se på hvorfor vi trenger moderne verktøy og teknikker når vi jobber med kryptert trafikk i 2018. Og hvordan trusselaktører bruker krypterte kanaler i sine angrep.

Vi vil vise hvilke utfordringer som finnes relatert til inspeksjon av inbound SSL-trafikk, og hvordan vi kan løse disse utfordringene både for inbound og outbond. Avslutningsvis vil vi presenter de juridiske sidene av monitorering, logging og innsyn i brukertrafikk.

Agenda

Frokost og registrering

Velkommen

Språk: norsk

En kryptert framtid: hvordan får vi synlighet

Det estimeres at mer enn halvparten av internetttrafikk nå er kryptert, og denne utviklingen er økende. For brukere betyr dette enda bedre sikkerhet i nettbanker, under netthandel og i transaksjoner som inneholder personopplysninger. Men hva betyr dette for sikkerhetsanalytikere og vår synlighet? Og hva skjer når trusselaktører bruker krypterte kanaler i sine angrep?

I denne presentasjonen vil vi utforske hvordan trusselaktører utnytter krypterte kanaler, hvordan vi oppdager dem og hvorfor vi trenger nye moderne innfallsvinkler og analysemetoder når vi jobber med kryptert trafikk i 2018.

Teknisk nivå: 3 av 5
Språk: norsk

Pause

Hva med transportkryptering for våre egne applikasjoner?

De siste årene har det blitt stadig større fokus på at alle nettsteder skal ha sterkest mulig transportkryptering (HTTPS), uavhengig av om de inneholder sensitiv informasjon eller ikke.

Hvorfor er dette så viktig? Hvordan oppnår vi sterkest mulig transportkryptering for våre applikasjoner på en enklest mulig måte, uten å skrive om applikasjonene, og uten å tilføre forsinkelse?

Hva må vi gjøre for å hindre at angripere skjuler seg i den krypterte trafikken for å angripe våre applikasjoner?

Teknisk nivå: 3 av 5
Språk: norsk

Pause

Hva er de regulatoriske konsekvensene av å inspisere brukertrafikk - GDPR og utover

I denne presentasjonen vil Støylen og Einstabland besvare spørsmål mange stiller seg i forbindelse med innsyn i brukertrafikk:

For hvilke formål kan du logge og overvåke brukertrafikk?
Når og hvordan kan spesifikk trafikk bli inspisert?
Hvordan håndterer du overskuddsdata?
Hvem må bli varslet?
Hvilke hensyn må tas og hvilke regler gjelder ved overvåking og inspeksjon av supply chains på tvers av landegrenser?

Teknisk nivå: 1 av 5
Språk: norsk

Avslutning og trekning av vinner

Partners

Registration is now closed.