Go to content Go to navigation

Open application: Security Consultant GRC

Vi trenger flere skarpe hoder til vår Governance, Risk and Compliance-avdeling i Oslo.

Som del av mnemonic Risk Services hjelper vi landets største og mest spennende virksomheter med å beskytte sine verdier og sine systemer, gjennom alt fra sikkerhetsstrategi til risikostyring, sikkerhetsledelse, sikkerhetsarkitektur, sikkerhetstesting og hendelseshåndtering. 


Du får mye ansvar, men er omgitt av dyktige og hjelpsomme kollegaer. Du får mulighet til å levere prosjekter og tjenester på tvers av alle fagområder i mnemonic. Vi fokuserer på faglig sterke og selvstendige konsulenter, som kan skape seg en posisjon som tiltrodd rådgiver og langsiktig samarbeidspartner hos våre kunder.

ARBEIDSOPPGAVER I STILLINGEN KAN BLANT ANNET OMFATTE Å

 • jobbe som prosjektleder for større sikkerhets-implementeringsprosjekter.
 • jobbe som sikkerhetsansvarlig (CISO) for organisasjoner.
 • gjøre risikovurderinger og etablere rammeverk for risikostyring.
 • etablere og utvikle sikkerhetsarkitektur.
 • etablere og jobbe med compliance-prosjekter relatert til GDPR.
 • etablere og videreutvikle styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS).
 • være medlem av mnemonic sitt IRT-team, og dermed bidra som operativ hendelsesleder i håndtering av sikkerhetshendelser.

 VI SER ETTER DEG SOM

 • kan kombinere sterke analytiske ferdigheter med gode kommunikasjonsevner.
 • ønsker å videreutvikle deg som en sterk fagkonsulent innen risikostyring og rådgivning.
 • kombinerer sikkerhetsekspertise og integritet med forretningsforståelse.
 • er i stand til å sette seg inn i, og formidle komplekse problemstillinger til personer uten sikkerhetsfaglig bakgrunn.
 • er effektiv og resultatorientert, med fokus på å finne gode og pragmatiske løsninger.
 • trives i en variert arbeidshverdag, og verdsetter egen faglig og personlig utvikling.
 • er motivert og selvdrevet, tar ansvar for egne leveranser, og liker å ta initiativ.
 • har gode kommunikasjonsegenskaper, både muntlig og skriftlig. 
 • har høyere utdanning eller relevant arbeidserfaring innen sikkerhet.

VI KAN TILBY

 • det mest spennende sikkerhetsfaglige miljøet i Norden, hvor kompetanse står i høysetet og du er omgitt av dyktige, hjelpsomme kolleger.
 • mulighet til å jobbe med landets største og mest spennende virksomheter, innen både offentlig og privat sektor.
 • mulighet for faglig påfyll og egenutvikling, i form av kurs, sertifiseringer og videreutdanning.
 • konkurransedyktige betingelser med kollektiv bonus til alle ansatte, samt gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • en arbeidsgiver som ser viktigheten av god balanse i livet og derfor legger til rette for gode ordninger for å løse praktiske utfordringer i hverdagen.
 • en solid, lønnsom og robust selskapsøkonomi som gir ressurser til innovasjon og utvikling av nye tjenester.
 • en arbeidsplass med godt sosialt miljø, flere ganger kåret til et av Norges beste steder å jobbe av Great Place to Work, med mange felles aktiviteter og utflukter.

Gjennom arbeid i mnemonic får du mulighet til å utgjøre en forskjell i det digitale samfunnet. Vi står for samarbeid og informasjonsutveksling mellom ulike aktører i bransjen, både nasjonalt og internasjonalt. Vi investerer tungt i forskning og utvikling anerkjent av Forskningsrådet og støttet gjennom Skattefunn. Vi har utviklet og bidratt til offentlig tilgjengelige tjenester som passiv DNS, urlquery.net og Secure DNS. Våre ansatte får mulighet og blir oppfordret til å bidra der vi faglig kan gjøre en forskjell.

For noen av våre oppdrag er det et krav at kandidater må kunne få politiattest.

Send din søknad og CV til:

Gjermund Vidhammer, Avdelingsleder GRC
Email: 

 

Contact me for more information

Manager Governance, Risk & Compliance

Gjermund Vidhammer