Go to content Go to navigation
Defining cybersecurity

SEMINAR - OSLO

7MAR Frokostseminar - Oslo

Du har hørt det før – epost er den mest brukte angrepsvektoren. Du vil oppleve å være selve målet for direktørsvindel, løsepengevirus, phishing og mer avanserte angrep. Samtidig har dette også et annet perspektiv: De fleste vellykkede angrepene involverer et merkenavn og en virksomhets omdømme som blir misbrukt for å få innpass hos mottakerne.

Read more about the event

3+ billion events

processed daily

97.5 per cent

of security incidents confirmed accurate

83 per cent

of incidents enriched with mnemonic Threat Intelligence