Skriv ut

Sikkerhetsovervåking

Fra vår 24/7 bemannede SOC tilbyr mnemonic drift av sikkerhetssystemer samt overvåkning og analyse av kritiske systemer i ditt nettverk. Våre løsninger og tjenester hjelper deg med å detektere, blokkere og analysere hendelser samt forebygge eksterne og interne trusler.

Security Operation Centre (SOC)

Vårt mannskap er satt sammen av høy kompetanse, analytiske hoder og faglig sultne individer. I Norges største fagmiljø utarbeides tjenester med stor verdi for våre kunder.

Våre løsninger

Våre løsninger er skalerbare og fleksible for å tilby deg en skreddersydd løsning tilpasset dine behov og krav. Tjenesteporteføljen inneholder markedsledende produkter innen:

 • IDS
 • IPS
 • Brannmur
 • Proxy
 • Anomalideteksjon
 • Sårbarhetsskannere
 • Logganalyse

Verdien er viktigst

I mnemonic er vi opptatte av verdi for kunden. Med en stor kundemasse og et variert løsningsspekter har vi mulighet til å finne tjenesten som løser dine problemer best. Våre tjenester gir deg:

 • Bedre oversikt over trusler og sikkerhetshendelser
 • Mulighet for å unngå store hendelser ved å kunne respondere tidlig og i henhold til SLA-krav
 • Riktig håndtering av hendelser
 • Mindre belastning på driftsmiljø siden antall tjenestespesifikke overvåkningsløsninger reduseres
 • Mulighet til å kunne lukke avvik identifisert under risikovurderinger

Kontakt oss om sikkerhetsovervåkning:

Erik Alexander Løkken Avdelingsleder mss 930 08 653
 

Wergelandsveien 25, 0167 Oslo - Telefon 23 20 47 00 - Fax 23 20 47 01 kontakt@mnemonic.no