Skriv ut

Forebyggende support

Kritisk infrastruktur krever proaktivitet for å kunne levere tjenester i henhold til avtalt tjenestenivå (SLA). Vår Security Optimalization Services (SOS)-avtale formaliserer en tjeneste slik at virksomheten er garantert tilgang på våre beste eksperter.

Security Optimalization Services (SOS)

Ved å etablere en Security Optimalization Services-avtale med mnemonic er du sikret tilgang til navngitte konsulenter hos oss som kjenner din løsning meget godt. Du får tett oppfølging og rapportering på forebyggende tiltak for å oppretteholde ønsket kvalitet på dine leveranser. Inkludert i avtalen er blant annet:

  • Dedikert teknisk kundeansvarlig
  • Periodiske gjennomganger av løsninger
  • Planmessige oppgraderinger
  • Tidlig varsel ved kritiske sårbarheter relevant for din løsning
  • Raporterting av nye versjoner og feilrettinger
  • Patching ved behov

En dedikert teknisk kundeansvarlig er en sentral del av SOS-avtalen. Denne personen blir utpekt når avtalen inngås, og vil være en som kjenner ditt driftsmiljø og dine løsninger godt fra før. Teknisk kundeansvarlig vil gjennomføre månedlige møter der man går gjennom status for løsningene i avtalen og alle pågående aktiviteter, og de periodiske helserapportene med anbefalte tiltak. Videre vil konsulenten sørge for at de avtalefestede oppgraderinger blir gjennomført, og stå for den løpende  rapporteringen av nye sårbarheter og feilrettinger.

Premium Support

Gjennom leverandørens dedikerte assistansesenter tilbys brukerstøtte telefonisk og elektronisk (web og e-post). Det tilbys et bredt spekter av tjenester innenfor support og beredskap i tilknytning til de sikkerhetsløsninger leverandøren leverer. Styrken i vårt tilbud på Premium Support tjenester er først og fremst at kunden har stor fleksibilitet til å dekke de konkrete behov man har til integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet.

mnemonic Premium Support er en modulbasert avtale der Kunden kan velge hvilken servicegrad som best dekker behovet. Leverandørens assistansesenter er bemannet med sertifiserte konsulenter for alle våre løsninger. Assistansesenteret har definerte eskaleringsrutiner både internt og mot de respektive produsenter for å sikre riktig ressursbruk, korrekt ansvarsplassering og hurtig løsning av innmeldte feil.


Kontakt oss om forebyggende support:

Jon-Finngard Moe Gruppeleder 986 45 862

Wergelandsveien 25, 0167 Oslo - Telefon 23 20 47 00 - Fax 23 20 47 01 kontakt@mnemonic.no