Skriv ut

Sikker infrastruktur

En sikker infrastruktur er avgjørende for leveranse av alle nettbaserte tjenester. Vi har et av Nordens største fagmiljø innen sikker IT-infrastruktur.

Skreddersydde leveranseprosesser

Fordi den enkelte kunde alltid har ulike krav til tjenester og sikkerhet, baserer mnemonic seg på skreddersydde leveranseprosesser og sikkerhetsløsninger.

Hver enkelt leveranseprosess blir vurdert og tilpasset ut fra en grundig kartlegging av kundens behov. Deretter utvikler vi i nært samarbeid med kunden en plan som ivaretar både forebyggende, driftsmessige og reaktive tiltak for gjeldende infrastruktur.

Forebyggende tjeneste

Med vår SOS-tjeneste –Security Optimization Services - analyserer vi løpende risiko i kritiske komponenter som brannmurer, operativsystemer og sentrale nettverkskomponenter. Dermed kan en potensiell sikkerhetsrisiko identifiseres og håndteres på et tidlig stadium – før hendelsene inntreffer.

Drift og overvåking

mnemonic security services (mss) består av et dedikert team som er tilgjengelig 24/7 for drift og sikkerhetsmonitorering av nettverk og systemer. Omfanget av avtalene tilpasses i hvert enkelt tilfelle, men omfatter ofte logganalyse, IDS- og IPS-systemer, brannmurer og sikring av web-trafikk.

Reaktive tiltak

mnemonic Premium Support leverer respons på driftshendelser i kundens infrastruktur utfra avtalenivået som passer den enkelt kunde. mnemonic har sertifiserte konsulenter på alle tilbudte løsninger, og de er tilgjengelige 24/7. Definerte eskaleringsrutiner både internt og mot de respektive produsenter sikrer riktig ressursbruk, korrekt ansvarsplassering og hurtig løsning av innmeldte saker.

Hendelseshåndtering

Vår IRT-enhet er i beredskap når katastrofen inntreffer - uansett når det skjer.  Vi bistår kundene med gjenoppretting og normalisering, etterforskning og konsekvensutredning. Dersom kunden selv ønsker å bygge opp egen IRT-beredskap bistår vi med dette.


Kontakt oss om sikker infrastruktur:

Johan Olaf Førde Avdelingsleder 930 06 674
Bilde av avdelingsleder i MSI Johan Olaf Førde

Wergelandsveien 25, 0167 Oslo - Telefon 23 20 47 00 - Fax 23 20 47 01 kontakt@mnemonic.no