Skriv ut

Applikasjonssikkerhet

Etterspørselen etter nye og avanserte nettverkstjenester øker, og spesielt gjelder dette webapplikasjoner. Vi bistår våre kunder med revisjon, testing og sikring av applikasjoner og databaser.

Fra kravspesifikasjon til testing og utrulling

Kvaliteten på nye nettsentriske applikasjoner omfatter ikke bare funksjonalitet og ytelse, men i økende grad også sikkerhet. Siden det er kostbart å sikre applikasjoner etter at de er ferdig utviklet, må dette arbeidet integreres i hele utviklingsprosessen.

Sikkerhet i hele livssyklusen

Selv om noen av sårbarhetene ligger i webserveren eller applikasjons­infrastrukturen, finnes de fleste potensielle sikkerhetsrisikoene i selve applikasjonen. Hos mnemonic legger vi derfor vekt på å innlemme applikasjonssikkerheten i hele livssyklusen til den enkelte applikasjon. Dette vil da inkludere:

Beskrivelse av syklus for utvikling av sikre applikasjoner

Tjenester

Vi har bred erfaring med applikasjonssikkerhet fra en rekke prosjekter for sikkerhetskrevende kunder. Avhengig av utgangspunkt og mandat leverer vi blant annet:

  • Sårbarhetsanalyser av webapplikasjoner
  • Trusselmodellering
  • Sikkerhets-QA
  • Kildekoderevisjon
  • Kurs i sikkerhetsbevissthet for utviklere

Kontakt oss om applikasjonssikkerhet:

Andreas Furuseth Avdelingsleder +47 971 96 884
Andreas Furuseth

Wergelandsveien 25, 0167 Oslo - Telefon 23 20 47 00 - Fax 23 20 47 01 kontakt@mnemonic.no