Skriv ut

Fagartikler

 • 03.04.2014

  Verdien av Trusseletterretning

  Threat Intelligence (TI), eller trussel-etterretning, er de siste årene blitt et kjent begrep i IT-sikkerhetsverdenen. Stadig flere datainnbrudd har havnet i medias søkelys, og etter hvert som angrepene blir mer og mer sofistikerte øker utfordringene for virksomhetene som søker å stoppe dem. Både offentlige og private aktører kan være attraktive mål for ressurssterke angripere, noe som krever mer av den tradisjonelle sikkerhetsorganisasjonen.

 • 10.03.2014

  Tilbakeblikk på sikkerhetsåret 2013

  Et hendelsesrikt 2013 er tilbakelagt. Vi tror mange vil ha nytte av noen refleksjoner om hva det kommende året kan bringe. Hva skjedde i 2013? Hvordan var 2013 sammenliknet med 2012? Hvilke av våre spådommer for 2013 viste seg å stemme? Hva er våre forsiktige spådommer for 2014?

 • 20.11.2013

  målrettede angrep

  Trusselbildet for cyberangrep har endret seg dramatisk de siste årene, med en kraftig økning i antall målrettede angrep mot norske selskaper. Mens mnemonic i 2012 varslet om 8500 uønskede hendelser, anslår vi at antallet i 2013 vil passere 10 000.

 • 31.05.2013

  Proaktivt vedlikehold

  Proaktivt vedlikehold har til hensikt å fjerne mulige feilårsaker før de gir seg utslag i faktiske problemer.
  Det kan synes som en umulig oppgave å rette feil som ikke har dukket opp ennå, og proaktivt vedlikehold fokuserer på å fjerne de bakenforliggende problemårsakene, og ikke konkrete enkeltfeil.

 • 04.04.2013

  Banktrojanere

  De siste årene har begrepet «banktrojanere» fått økende medieomtale. Dette er skadelig kode, utbygget med funksjonalitet som tilrettelegger for å stjele penger fra sluttbrukere ved å angripe brukerens nettleser, og modifisere dataene som presenteres til bruker. De sender også informasjon videre til bakmennene. Samtidig ser vi at trenden med spredning av trojanere via «vanlige» norske nettsteder øker.

 • 22.03.2013

  Mobil Sikkerhet

  Ekspertene spådde at 2012 skulle bli året hvor de mobile enhetene skulle bli de nye lommebøkene våre, med introduksjonen av løsninger som Google Wallet. Der tok de «dessverre» feil.

 • 26.03.2013

  What you do not know WILL hurt you

  Outsourcing and cloud computing are becoming ever more popular. Despite all the uncertainty regarding security and ownership of data, most companies are becoming increasingly heavy users of such services. Thus, we want to highlight some of the success factors of a healthy outsourcing relationship.

 • 11.03.2013

  Målrettede angrep 2012

  Også i 2012 har målrettede angrep vært en aktuell trussel. Næringslivets sikkerhetsråd anslår i sin mørketallsundersøkelse for 2012 at vi i Norge hadde 3200 tilfeller av «Datainnbrudd (hacking)». De anslår videre at det var 100 tilfeller av «Tyveri av informasjon». Totalt ble det anmeldt 144 datainnbrudd og 27 tilfeller av informasjonstyveri 2012.

 • 04.07.2011

  SCADA- og prosessnett

  "Det har vært nødvendig å skaffe spisskompetanse på kraftbransjens spesielle problematikk. Jan Tore er en av våre eksperter på sikkerhet i SCADA- og prosessnett og har bistått flere av våre kunder den siste tiden" sier Tønnes Ingebrigtsen, daglig leder i mnemonic.

 • 09.03.2011

  Erfaringsskriv: Håndtering av sikkerhetshendelse

  Avanserte målrettede angrep er noe vi nå ser stadig oftere og mnemonic blir stadig oftere involvert i opprydningen av slike sikkerhetshendelser. Denne utviklingen stemmer godt overens med uttalelsen fra lederen i PST til NRK, hvor det ble uttalt at det er ”… mer etterretningsvirksomhet mot Norge i dag enn det var under den kalde krigen”.

  I denne artikkelen ser vi næremere på en hendelse som var typisk for 2010. Et målrettet angrep mot en IT-leverandør.

Viser fra 1 til 10 av totalt 13 elementer

Wergelandsveien 25, 0167 Oslo - Telefon 23 20 47 00 - Fax 23 20 47 01 kontakt@mnemonic.no